פנסיה או ביטוח מנהלים

פנסיה או ביטוח מנהלים, מה כדאי?

לכאורה מדובר בשאלת מיליון השקלים, אך בטרם נענה עליה כדאי להכיר את שני המוצרים ואת היתרונות והחסרונות בכל אחד מהם.

צו הרחבה במשק אשר נכנס לתוקפו ב 2008 קבע חובה על כל מעסיק להפריש לתכנית פנסיונית לעובדיו, ובתוך כך השאיר את הבחירה לאיזה מוצר להפקיד בידי העובד ,אשר לו לרוב את הידע או הכלים לקבל החלטה מסוג זה ובדר”כ יילך אחרי המלצתו של איש המקצוע עמו נפגש.

מהי קרן פנסיה?

כאשר מדברים על קרן פנסיה ניתן לתאר אותה כסוג של קבוצת רכישה גדולה- כלומר קבוצת אנשים אשר מפקידים כספים למקום אחד על מנת לקבל קצבה מאותו מקום , זאת בזמן שהכספים המנוהלים בקרן הפנסיה משמשים גם לכיסוי ביטוחי דוגמת מוות של אחד החוסכים או אבדן כושר עבודה שלו.

בקרן הפנסיה מונהגת שיטה של ערבות הדדית, יש תקנון קבוע לכל העמיתים בקרן הכיסויים הביטוחיים נרכשים תוך כספי החסכון של הקרן , וכאשר העמית מגיע לגיל פרישה הוא זכאי לקבל קצבה מתוך נכסי קרן הפנסיה.

מנגנון הערבות ההדדית המתבסס על סטטיסטיקה של מספרים גדולים מאוד מביא למצב בו עלות הכיסויים הביטוחיים נמוכה ביחס לחלופות, כיוון שהכיסוי הביטוחי נרכש מתוך ההפקדה לחסכון המשמעות בתאוריה היא חסכון גבוה יותר לגיל פרישה.

מנגד מנגנון הערבות ההדדית בקרן הפנסיה טומן בחובו גם סיכון ואי וודאות לחוסכים, בעיקר הצעירים שבהם זאת כיוון שתקנון הקרן עשוי להשתנות ואף השתנה במהלך השנים, אך הסיכון העיקרי הוא התחייבות הקרן לפורשים לקצבה שאם לא תעמוד בהגדרות התשואה המינימלית כלפיהם מי שיממן זאת הם החוסכים בקרן.

דמי הניהול בקרן הפנסיה ניתנים למיקוח ועשויים להיות נמוכים מאוד.  דמי הניהול מורכבים מדמי ניהול מהפקדה אשר עומדים בממוצע על כ 2%  ודמי ניהול מצבירה- באיזור 0.2%  -( דמי הניהול המקסימליים עומדים על 6% מהפקדה ו0.5% מצבירה אך מעטים משלמים דמי ניהול אלו).

דוגמא : אדם אשר מפקיד לקרן הפנסיה בכל חודש 2000 ₪ ויש לו כבר 100,000 ₪ צבור בקרן הפנסיה

ישלם על כל הפקדה דמי ניהול חד פעמיים של 40 ₪ – ועל הצבירה ישלם 200 ₪ בשנה .

מהו ביטוח מנהלים?

ביטוח מנהלים הינו גם סוג של הסדר פנסיוני , אך בניגוד לקרן פנסיה אשר בה מדובר בערבות הדדית של כלל החוסכים, בביטוח מנהלים מדובר בחוזה אישי בין חוסך לחברת הביטוח בעל תנאים קבועים שאינם ניתנים לשינוי.

חוזה אישי בביטוח מנהלים לעומת תקנון הניתן לשינוי בקרן פנסיה מעניק יותר וודאות לחוסך אך לעיתים זה יכול לעבוד גם לכיוון השני, לדוגמא אם עלויות הניהול ירדו במהלך השנים בשוק , אדם המצוי בביטוח מנהלים כבול לאותו הסכם ולעלויות הגבוהות אשר נקבעו בעת ההצטרפות.

בביטוח מנהלים המבוטח רוכש בעצמו את הכיסוי הביטוחי כאשר מדובר על ביטוח חיים, ביטוח אבדן כושר עבודה נרכש על חשבון המעסיק עלויות הביטוח גבוהות יותר בביטוח מנהלים לעומת קרן הפנסיה אך הגדרותיהם מובהקות יותר ויש שיגידו כי במקרה תביעה יהיה קל יותר לקבל את הכסף מביטוח המנהלים לעומת קרן הפנסיה.

דמי הניהול בביטוחי המנהלים קבועים גם הם בחוזה ואינם ניתנים לשינוי, במהלך השנים חלה ירידה בדמי הניהול בתכניות המוצעות כך שכיום דמי הניהול עשויים להיות קרובים מאוד לעלויות הנמוכות בקרן הפנסיה אך עדיין מעט גבוהים יותר.

מקדם מובטח בביטוח מנהלים , מה זה אומר?

מקדם הוא המספר אשר קובע את גובה הקצבה של החוסך בגיל פרישה כך שלמעשה בפרישה לוקחים את הסכום הצבור ומחלקים במקדם וכך נקבעת הקצבה.

לדוגמא אדם חסך מיליון ₪ וביקש למשוך קצבה- המקדם שלו המבטא את הערכות תוחלת החיים עומד על 200 ומכאן הקצבה שייקבל לכל חייו היא 5,000 ₪.

כמובן שאם מקבל הקצבה חי יותר מ 200 קצבאות הוא ימשיך לקבל את אותה הקצבה  לכל חייו , מנגד ישנו מסלול הבטחה למוטביו של החוסך כך שאם ילך לעולמו בטרם עת יקבלו המוטבים השלמה של מספר הקצבאות לפי המסלול שנבחר

כך שאם לדוגמא נבחר מסלול הבטחה של 240 קצבאות- מקבל הקצבה קיבל 100 קצבאות והלך לעולמו, מוטביו יקבלו השלמה לעוד 140 קצבאות על פי גובה הקצבה שהוא קיבל, מנגד אם הספיק לקבל בחייו 240 קצבאות והלך לעולמו מוטביו לא יקבלו יותר קצבאות.

בביטוחי המנהלים אשר נמכרו  לפני 2013  נקבע המקדם במועד ההצטרפות לתוכנית כך שאם עלתה תוחלת החיים במהלך השנים, מובטח לחוסך שקצבתו תחושב לפי המקדם בעת ההצטרפות.

ביטוחי המנהלים הוותיקים כוללים מקדמים נמוכים מאוד כיוון שאז תוחלת החיים הייתה נמוכה יותר, כך שיבקשו למשוך קצבה יקבלו קבצה גבוה יותר על אותו סכום צבור לעומת תכנית בה המקדם אינו מובטח- לכן בדר”כ לא מומלץ לבצע שינויים בתוכניות הללו.

כיצד נקבע מקדם הקצבה בקרן הפנסיה?

בקרן הפנסיה מקדם הקצבה נקבע במועד היציאה לפנסיה עפ”י מקדמי הקצבה הנהוגים באותו זמן בהתאם לתוחלת החיים, גם בביטוחי המנהלים אשר נמכרים החל מ 2013 אין מקדם מובטח אך להבדיל מקרן הפנסיה כשמגיע החוסך לגיל 60 הוא יכול כבר לקבל מקדם מובטח בביטוח המנהלים ולא להמתין לגיל פרישה.

אז בשורה התחתונה מה כדאי ביטוח מנהלים  או קרן פנסיה?

אם הגעת עד לכאן בוודאי הבנת כי אין תשובה מוחלטת , הדבר תלוי בכל אדם בהתאם לצרכיו ואופי עבודתו, אדם אשר עובד בשכר נמוך ובעבודה אשר כרוכה בסיכון לרוב קרן פנסיה תתאים יותר עבורו, מנגד מנהל אשר יושב במשרד ובעל הכנסה גבוהה בדר”כ יכול להיות ודווקא ביטוח מנהלים הוא המותר המתאים עבורו או שילוב של השניים, החלטות מסוג זה בעלות השפעה גדולה מאוד על עתיד החוסך כך שכדאי להשקיע בהן זמן ולשבת עם איש מקצוע אשר יסביר את ההבדלים בין המוצרים כך יוכל החוסך לקבל את ההחלטה איזה מוצר חסכון מתאים עבורו.

תפריט
נגישות
Open chat
צריכים עזרה?
איך אפשר לעזור ?