כמה כסף צריך לפנסיה? עושים סדר!

 

במהלך החיים אנו מנהלים את הכספים הפנויים שלנו בין אם מדובר בפקדונות בבנקים, השקעות בשוק ההון או מכשירי השקעה וחסכון שונים, אך תמיד יש לנו תמונת מצב על הסכום הצבור אשר עומד לרשותנו.

כאשר מדובר בתוכניות פנסיונית , רבים מאיתנו אינם יודעים איזה סכום יעמוד לרשותם כאשר יחליטו לפרוש, האם הקצבה אשר יקבלו מקרן הפנסיה תספיק להם כדי לשמור על אותה רמת חיים אליה הורגלו במהלך שנות עבודתם?

במהלך עבודתנו אנו נתקלים לא אחת בלקוחות אשר מגיעים אלינו עם תוכניות שונות ממספר מעסיקים, לכל תוכנית יש את מאפייניה , אך בדר”כ קשה מאוד לאדם הממוצע לקבל תמונה מדוייקת על הקצבה החזויה לו כאשר יחליט להמיר את הכספים הצבורים לקצבה .

אז איך בכל זאת תוכל לקבל תמונה על הפנסיה החזויה שלך וכיצד ניתן להגדיל אותה , במאמר הבא ננסה לפשט את המושגים ולהקל על ההתמצאות בתחום הסבוך ממילא.

קרן פנסיה לעומת ביטוח מנהלים, האם יש הבדלים בקצבה?

כאשר אנו משווים בין שני המכשירים הנפוצים בשוק אשר מהווים הסדר פנסיוני, כדאי להכיר קודם את ההבדל הבסיסי בניהם

קרן פנסיה – בהגדרתה היא מוצר אשר משלם לקצבה כלומר כל הכספים שיופרשו ע”י המעסיק והעובד יוכלו להמשך בצורה של קצבה חודשית – למעט רכיב פיצויים אשר ניתן למשיכה חד פעמית בעזיבת עבודה או פרישה.

קרן הפנסיה מתנהלת בצורה של תקנון אחיד -בו יש חוסכים ופורשים כאשר המתכונת היא ערבות הדדית בין חוסכים לבין עצמם ובין חוסכים לפורשים.

ביטוח מנהלים – המאפיין העיקרי אשר מבדיל את ביטוחי המנהלים על פני קרנות הפנסיה הוא העובדה כי מדובר בחוזה אישי בין חברת הביטוח למבוטח אשר אינו ניתן לשינוי, התנאים קבועים מראש ולא משתנים גם אם תנאי השוק משתנים לטובה או לרעת החוסך.
ביטוחי המנהלים במתכונתם הישנה אפשרו למשוך את הכספים באופן חד פעמי (הוני) – אך כל הפקדה מ -2008 הנה לקצבה בלבד בכל המוצרים הפנסיוניים.

מבלי להיכנס להשוואה איזה מוצר עדיף על כך ניתן להרחיב במאמר הנושא- ביטוח מנהלים מול קרן פנסיה. , נתייחס כאן רק להיבט  של קבלת הקצבה מכל אחד מהמכשירים.

 

פנסיה צוברת, מה זה אומר? האם עדיף פנסיה תקציבית או וותיקה?

קרנות הפנסיה במתכונתן החדשה מ- 1995 הן במתכונת של פנסיה צוברת, כאשר המשמעות היא הסכום אשר ישמש אותנו בקצבה הוא הסכום אשר נצבר בתוספת התשואה שהושגה.

קרן פנסיה וותיקה – קרנות אלה היו נפוצות בשוק עד 1995 – למעשה מתאריך זה לא ניתן להצטרף לקרנות הנ”ל- אך מי שמחזיק בקרן פעילה כמובן רשאי להמשיך ולהפקיד

בקרן פנסיה הוותיקה המנגנון הוא צבירה של זכויות ולא של כסף כך שבסופו של דבר מחשבים את הזכויות שצבר החוסך מוכפל בשכר הקובע אשר מחושב בהתאם לתקנון הקרן, להבדיל מהקרנות הצוברות , ביצוע החישוב מורכב יותר ומחייב סיוע של איש מקצוע, מה גם שקיימים היבטים נוספים אותם יש לשקול טרם קבלת החלטה.

קרן פנסיה תקציבית- כשמה כן היא המימון הוא של תקציב המעסיק, נפוץ בעיקר בשירות המדינה כאשר ההצטרפות לקרנות הללו הסתיימה ב 2002 ומאז עברו העובדים לקרנות הצוברות, בדומה לקרנות הפנסיה הוותיקות גם בתקציבית החוסך צובר זכויות ולא כסף אשר מוכפל בסופו של דבר בשכר הקובע כפי שיחושב.

מקדם תוחלת חיים – מספר הקסם אשר קובע את גובה הקצבה!

לאחר שהבנו כי הסכום אשר יעמוד לרשותנו בפרישה הוא הסכום אשר צברנו , כעת כדאי להכיר את המשתנה אר משפיע על גובה הקצבה אשר נקרא “המקדם”

אותו מקדם למעשה מגלם תוחלת חיים חזויה- ככל שתוחלת החיים נמוכה המקדם נמוך , במהלך השנים עם העלייה בתוחלת החיים עלה גם המקדם.

כאשר מבצעים סימולציה של קצבה חזויה – מחלקים את הסכום הצבור באותו מקדם  ומקבלים את סכום הקצבה החזוי כמובן כפוף להנחות תשואה ומשתנים נוספים.

ניתן להבין כי ככל שהמקדם מגלם תוחלת חיים נמוכה יותר הקצבה המתקבלת תהיה גבוהה יותר, חשוב להדגיש כי ברגע שחושבה הקצבה היא מובטחת לכל חיי הפורש.

האם ניתן להשפיע על גובה המקדם?

בביטוחי המנהלים הוותיקים עד 2013- מקדם תוחלת החיים היה קבוע ומובטח בתנאי הפוליסה בעת ההצטרפות עד גיל הפרישה וזהו היתרון הגדול ביותר של ביטוחי המנהלים על פני קרנות הפנסיה.

למעשה מי שהצטרף לביטוחי המנהלים לאחר 2013 חשוף  לשינויים במקדם תוחלת החיים בדומה לחוסכים בקרנות הפנסיה ,והמקדם אשר יחושב לו הוא זה שיגלם את תוחלת החיים באותו מועד בו ביקש לפרוש ומרגע זה יתקבע.

מי שהצטרף לביטוח מנהלים לאחר 2013 ולאחר גיל 60 יקבל הבטחה של מקדם בעת ההצטרפות, אך ממילא הוא אינו חשוף לשינויים גדולים כיוון שהזמן לפרישה איננו רב כך שההטבה אינה מגלמת שינוי משמעותי בקצבה החזויה.

כיצד ניתן לדעת כמה נקבל בפנסיה?

גובה הקצבה בפנסיה כפי שהבנו מושפע מהסכום שצברנו, מהגיל בו בחרנו לצאת לפנסיה (לרוב ניתן לקבל קצבה כבר בגיל 60), מהמסלול שבחרנו להבטיח למוטבים , וממקדם תוחלת החיים במועד היציאה לפנסיה או במקדם הקבוע בתוכניות וותיקות.

כך לדוגמא : פורש בגיל 67 מקרן פנסיה חדשה עם סכום צבירה של כ 1,000,000 ש”ח שמבקש להבטיח למוטבים השלמה ל -240 קצבאות במקרה מוות מוקדם לאחר היציאה לפנסיה, יקבל קצבה לכל חייו אשר תעמוד על כ 5,000 ש”ח לחודש- הקצבה היא כמובן  במונחי ברוטו – ומנוכה ממנה מס הכנסה על פי המדרגות.

הקצבה מגלמת מקדם תוחלת חיים של כ- 200 הנהוג כיום בשוק ומבט את תוחלת החיים. בחישוב שלנו 1,000,000/200 = 5000 ש”ח .

אותו פורש בתוכנית וותיקה נניח ביטוח מנהלים בו המקדם המובטח עומד על 137  יקבל קצבה  של כ 7,300 ש”ח- צבירה/מקדם- הבדל משמעותי אשר מבטא את היתרון הגדול של תוכניות וותיקות בהן המקדם היה מובטח וקבוע בהצטרפות.

חשוב לציין כי בתוכניות הוותיקות אמנם מקדם תוחלת החיים הוא נמוך ומבטא קצבה גבוהה יותר , אך מנגד הבטחת קצבאות למוטבים היא נמוכה ועומדת על 120 קצבאות בלבד לעומת 240 קצבאות בתוכניות הקיימות כיום (ביטוחי מנהלים חדשים וקרנות פנסיה).

מה ניתן לעשות כיום כדי להגדיל את הקצבה בגיל פנסיה?

לאחר שהבנו את הגורמים העיקריים המשפיעים על גובה הקצבה בגיל הפרישה , נשאלת השאלה מה ניתן לעשות כדי להגדיל את הפנסיה אותה נקבל , לצורך כך יש לבצע בדיקה ע”י גורם מקצועי אשר ביכולתו לבצע אופטימיזציה לתיק הפנסיוני ולהציג שינויים אותם ניתן לבצע על מנת להגדיל את הפנסיה, דוגמת שיפור עלויות ניהול , עלויות רכיבי ביטוח מסלולי השקעה ועוד.

אנו ממליצים בטרם ביצוע שינויים להתייעץ עם איש מקצוע , כיוון שלעיתים החלטות אשר מתקבלות בנושא הן בלתי הפיכות ועלולות לגרום נזק רב.

אם הנך מעוניין לקבל תמונת מצב כמה צפויה להיות קצבת הפנסיה שלך ולבצע מהלכים אשר יתרמו אף להגדלתה, אנו מזמינים אותך להשאיר פרטיך ונציג מקצועי מטעמינו ייצור עמך קשר בהקדם.

 

 

תפריט
נגישות
Open chat
צריכים עזרה?
איך אפשר לעזור ?