תיקון 190- מתי כדאי? ולמה צריך לשים לב- עושים סדר!

תיקון 190 – כל מה שצריך לדעת על אפשרות הטבות המס לגיל השלישי.

כל אדם בשנים שלקראת הפרישה שמע וודאי את צמד המילים תיקון 190, די בלכתוב את צמד המילים בחיפוש בגוגל כדי לקבל מאות כתבות בנושא ומידע שעשוי לבלבל את החוסך הממוצע.

בסקירה הבאה ננסה להסביר מהו אותו תיקון – כיצד ניתן ליהנות מיתרונותיו , ולא פחות חשוב מה הם הסיכונים הכרוכים בהשקעה באמצעות תיקון 190.

תיקון 190 הסבר.

תיקון 190  לפקודת מס הכנסה נכנס לתוקפו ב-2012  ומטרתו הייתה להסדיר את ההוראות בשוק בעקבות שינויים רבים שעברו על החסכונות הפנסיוניים והעיקרי בהן ב 2008-  אז הוחלט כי כל הפקדה לקופת גמל תוכל להמשך רק ככקצבה ולא כסכום חד פעמי (הון) כפי שהיה נהוג לפני.

תיקון 190 הוא התיקון הרחב ביותר בתחום הפנסיוני בשנים האחרונות ודן בנושאים שונים הקשורים לקצבת הפנסיה בניהן, הטבת המס על הקצבה בגיל פרישה, קצבה חייבת במס (מזכה), קצבה פטורה במס (מוכרת), השפעת משיכת פיצויים על הטבת המס בגיל פרישה ועוד…

תיקון 190 יתרון לגימלאים.

כפי שציינו משנת 2008 כל כסף שהופקד לקופת גמל דינו היה להימשך רק כקיצבה, באמצעות ניצול תיקון 190 קיימת בפני חוסכים או פורשים, אפשרות להפקיד כסף פרטי לקופת גמל ולמשוך אותו כהון (משיכה חד פעמית) תוך תשלום מס מופחת של 15%  נומינלי על הרווח בלבד, לעומת מס של 25% ריאלי במכשירי חסכון אחרים.

חשוב לציין שהתנאי הוא כי החוסך הינו מעל גיל 60 ובמועד המשיכה יש לו קצבה מינימלית  ממקורות אחרים (לא קצבאות ביטוח לאומי) של כ 4,500 ₪.

ללא עמידה בתנאים הנ”ל לא יוכל למשוך את הכספים והדבר יהווה משיכה שלא כדין אשר תחייב תשלום מס גבוה מאוד.

מס רווח הון בתיקון 190.

מפגישה עם מאות פורשים אנו מסיקים כי השתרשה מסקנה שאינה נכונה באופן מוחלט לפיה יש יתרון מס בהשקעה כספים באמצעות תיקון 190 לעומת השקעות אחרות ונסביר:

אמנם במשיכת כספים מתיקון 190 עפ”י הכללים ישלם החוסך 15% מס בלבד לעומת 25% בהשקעה מקבילה, אך חשוב להדגיש כי מדובר במס נומינלי ולא במס ריאלי אשר לוקח בחשבון את עליית האינפלציה.

מה ההבדל בין מס נומינלי למס ריאלי?

מס נומינלי חל על כל הרווח מהשקל הראשון ללא התחשבות באינפלציה (שחיקה ריאלית של הכסף)

כך לדוגמא אדם אשר הפקיד 1,000,000 ₪ לפי תיקון 190  והשיג תשואה של 10%  ישלם מס של 15%  מ 100,000 ₪ (הרווח)  כלומר 15,000 ₪.

אם היה משקיע את הכסף במכשיר אחר , לדוגמא פוליסת חסכון היה משלם 25% על הרווח כלומר 25,000 ₪, למעשה מדובר בהטבת מס משמעותית.

כאן נכנס ההבדל בין מס ריאלי לנומינלי, מס ריאלי לוקח בחשבון גם את האינפלציה והוא חל על הרווח בניכוי האינפלציה בתקופת ההשקעה.

בדוגמא שלנו אם האינפלציה עמדה על 3%  , לפי מס נומינלי ישלם עדיין 15,000 ₪ (איו משמעות לאינפלציה)

לפי מס ריאלי ישלם  10%-3% = 7%  תשואה ריאלית – כלומר 70,000 ₪ רווח, ומתוך הסכום הנ”ל בלבד ישלם 25% – כלומר 17,500 ₪ וזה כבר מתקרב למה שישלם בדוגמא הראשונה.

אז מה יותר טוב מס נומינלי או מס ריאלי?

הכלל הוא ככל שהאינפלציה נמוכה והתשואה גבוהה מס נומינלי יהיה מסלול עדיף על פני השקעות במכשירים בהם המס הוא ריאלי, זאת גם הסיבה מדוע בשנים האחרונות השקעות לפי תיקון 190 זכו להיענות רבה כיוון שאנו בשנים בהן האינפלציה נמוכה מאוד והתשואות שהושגו היו גבוהות, לא ניתן ללמוד מכאן לגבי העתיד וזהו שיקול שיש לקחת במכלול השיקולים.

קצבה פטורה באמצעות תיקון 190.

אחד היתרונות של התיקון הוא האבחנה בין קצבה חייבת (מזכה) לקצבה פטורה (מוכרת), משיכה של הכספים אשר הופקדו באמצעות תיקון 190 בדרך של קצבה תהיה קצבה פטורה ולא תיכלל עם שאר הקצבאות עליהן משלם הפורש מס לפי מדרגת המס שלו , זהו ייתרון מיסוי גדול יותר ממשיכה באופן חד פעמי ולטעמנו אם לנצל את התיקון אז דווקא בצורה זאת.

האם ישנם עוד יתרונות בהשקעה באמצעות תיקון 190?

ישנו יתרון נוסף בהשקעה דרך תיקון 190 והוא קשור להעברה בין דורית (הורשה)

כפי שציינו אם חוסך יבקש למשוך את הכספים שהופקדו באמצעות תיקון 190 יאלץ לשלם מס מופחת של 15% נומינלי, אך במקרה שאותו חוסך ילך לעולמו לפני גיל 75% – יוכלו יורשיו לקבל את הכספים פטורים ממס וזהו יתרון משמעותי, במידה ועבר החוסך גיל 75 , יוכלו היורשים “להיכנס לנעלי” החוסך ולשלם מס של 15% על הרווח או למשוך את הכספים כקצבה פטורה ממס.

תיקון 190 חסרונות.

החסרונות נוגעים בעיקר לעמידה בקריטריון , כלומר מעל גיל 60 ועם קצבה מינימלית במועד המשיכה של כ 4,500 ₪ , חסרון נוסף שלא הרבה מהחוסכים מודעים אליו הוא העובדה שבמידה ויבקשו למשוך את הכספים שהופקדו יאלצו להתחשבן עם מס הכנסה לגבי 33,000 ₪ לכל שנת הפקדה שזהו הרובד החייב במס במשיכה, שחרור הרובד הראשון כרוך בהשגת אישורים ממס הכנסה או שניתן להשאירם בקופה ליורשים.

לסיכום, האם כדאי לחסוך באמצעות תיקון 190 , או בצורה אחרת?

כפי שניסינו להסביר , השקעה דרך תיקון 190 אינה מתאימה לכל חוסך וכדי להימנע מטעויות אשר עלולות לגרום להפסד כספים וזמן יקר כדאי להתייעץ עם איש מקצוע בטרם ההחלטה, יכול להיות שהשקעה דרך תיקון 190 תהיה האפשרות העדיפה ויכול להיות שתהווה מלכודת אשר תגרור מפח נפש אם לא נלקחים בחשבון כל השיקולים, אנו מלווים מאות לקוחות בבחירת מוצר החיסכון המתאים עבורם ומזמינים אותך להשאיר פרטיך ולקבוע פגישה.

תפריט
נגישות
Open chat
צריכים עזרה?
איך אפשר לעזור ?