קרן השתלמות

קרן השתלמות

בחירת קרן השתלמות , למה כדאי?

קרן השתלמות הינו מכשיר חסכון לטווח בינוני המיועדת הן לשכירים והן לעצמאיים.

כיום, קרן השתלמות הינה המוצר הפיננסי היחיד המקנה פטור ממס רווח הון בהתאם לתקרה. לכן כאשר אתה כשכיר או עצמאי מגיע למצב של בחירת קרן השתלמות. יש לעשות בחירה זו בשיקול הטוב ביותר בשבילך.

מהי קרן ההשתלמות? מהם הסוגים של כל קרן השתלמות?

  • קרן השתלמות ל”עמית שכיר” – קרן אשר עובד שכיר ומעסיקו מפרישים לאותה קרן השתלמות. קרן ההשתלמות לעמית שכיר מורכבת מהפרשה של עד 2.5% על חשבון העובד, ועד 7.5% מהמשכורת על חשבון המעסיק. הפקדות המעסיק לקרן השתלמות של שכיר מוכרות כהוצאה לצרכי מס עד תקרת שכר של 15,712 ש”ח לחודש.
  •  קרן השתלמות ל”עמית עצמאי”- קרן לעמית שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד. בקרן השתלמות עצמאית יכול העמית להפריש כפי חפצו ויכולתו. הפקדות עמית עצמאי לקרן השתלמות עד 7% מתקרת ההכנסה הקובעת מוכרות כהוצאה לצרכי מס, בהתאם לתקנות, נכןון להיום 18,410 ש”ח לשנה.

בחירת קרן השתלמות – השיקולים

  • התאמת פרופיל ההשקעה ללקוח – קופות גמל וקרנות השתלמות הינן מכשירים פיננסים המורכבים מתמהילי השקעות שונים ומגוונים (מניות, אגרות חוב של המדינה, אגרות חוב של חברות, קרנות נאמנות וכיו”ב), וכן מנכסים שאינם סחירים בארץ ובחו”ל. רבים מאוד מהמשקיעים כלל אינם מודעים לאחוז המניות, אגרות החוב הקונצרניות והנכסים הלא סחירים המסוכנים שקיימים בתוך הקופה/קרן שלהם. חשוב מאד להתאים את רמת הסיכון לצרכים האמיתיים של הלקוח.
  • ביצועים לאורך זמן – יש לבצע השוואה נכונה הלוקחת בחשבון תשואות מצטברות לאורך שנים, וכן בחינת ביצועים בעיתות משבר, הניסיון הרב שצברנו וההיכרות המעמיקה עם הדופים המנהלים, מאפשרת לנו לסייע לכם בבחירת הגוף המנהל אשר יענה על צרכי השקעתכם.
  • חקר ביצועים והשוואת מדדי איכות – יש להשתמש במדדים אוביקטיביים לבחינת הביצועים לרמת הסיכון. לא די בהשוואת תשואות, בידינו הכלים והמקצועיות לבחון אותן בנטרול הסיכון שהיה כרוך בהשגתן.
  • עלויות – בקרן השתלמות נגבים דמי ניהול מצבירה בלבד, ללא דמי ניהול מהפקדה.
    קיימים הבדלים בדמי הניהול בין הגופים המנהלים. אנו נדאג לנהל את המו”מ בנושא מול החברות עד להשגת תנאים מיטביים.

בחירת קרן השתלמות היא צריכה להיעשות בהתאם למצבך כשכיר או עצמאי ולאחר מכן הגעה לקרן השתלמות אשר משתלמת לך במיוחד. אנחנו בשכטר שרוני נשמח לעזור לך ולייעל את התהליך של בחירת קרן השתלמות אשר מותאמת אישית במיוחד בשבילך.

תפריט
נגישות
Open chat
צריכים עזרה?
איך אפשר לעזור ?