קרן השתלמות

קרן השתלמות

קרן השתלמות- כל מה שצריך לדעת!

קרן השתלמות הינו מכשיר חסכון לטווח בינוני המיועדת לשכירים ולעצמאיים.
כיום, קרן השתלמות הינה המוצר הפיננסי היחיד המקנה פטור ממס רווח הון בהתאם לתקרה ,לעומת תשלום מס רווח הון של 25%  בהשקעות חופשיות.
כאשר אתה כשכיר או עצמאי מגיע למצב של בחירת קרן השתלמות, יש לעשות בחירה זו בשיקול הטוב ביותר בשבילך.
במדריך מטה ניסינו בקצרה לפרט את שנושאים החשובים אותם כדאי לדעת בנושא קרנות השתלמות לרבות עלויות דמי ניהול, אפשרויות ניוד, אפשרויות משיכת קרן השתלמות ועוד. אנו מזמינים אותך להשאיר פרטיך על מנת שנבדוק עבורך את קרן ההשתלמות שלך אל מול האלטרנטיבות בשוק.

מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות היא  חסכון לטווח קצר בינוני, המיועד לשכירים ועצמאיים .
הפקדה לקרן השתלמות אינה חובה מבחינת המעסיק למעט בהסכמים קיבוציים ובדר”כ מדובר בהטבה לעובד לאחר זמן עבודה מסוים אצל מעסיק.

עצמאי אשר בידו תעודת עוסק מורשה יכול לפתוח קרן השתלמות להפקיד באופן שוטף או חד פעמי, וליהנות מהטבות המס כפי שיפורט בהמשך.
כספים המופקדים לקרן השתלמות ניתנים למשיכה ללא מס לאחר 6 שנים מרגע שנפתחה הקרן , כל בקשה למשיכה לפני המועד הנ”ל תהיה כרוכה בדר”כ בתשלום מס גבוה מאוד .

כיצד לבחור קרן השתלמות ? 

כל עובד שכיר ובוודאי עצמאי רשאי לבחור את הגוף שינהל עבורו את קרן ההשתלמות.
ישנם סקטורים בהם יש קרנות ייעודיות לדוגמא: עובדי רשויות מקומיות אשר ברירת המחדל עבורם היא הפקדה לקרן הנקראת “קרן רום” ישנן קרנות לסקטורים נוספים דוגמת “קרן השתלמות למהנדסים”, “קרן השתלמות למשפטנים” ועוד.. למרות השיוך לסקטור אין חובה מצד העובד להפקיד לאותן קרנות והוא יכול לבחור כל גוף אחר שינהל את כספו כאשר התנאים מעבר לאיכות הניהול זהים.

מה כדאי לבדוק לפני שבוחרים קרן השתלמות?

בחירת קרן השתלמות כדאי שתעשה באמצעות איש מקצוע אשר מכיר את היתרונות והחסרונות של הגופים הפעילים בשוק.

ניתן להתרשם מביצועי הגופים המנהלים באתרים המקצועיים המפרסמים את ביצועי הגופים דוגמת אתר גמל נט של משרד האוצר, אך חשוב להשוות קרנות בעלות אותה רמת סיכון , כמוכ’ כדאי לקחת בחשבון מדדי איכות נוספים מעבר לתשואת הגוף המנהל.

קרן השתלמות למורים.

קרן השתלמות למורים שונה בתנאיה משאר קרנות ההשתלמות, כיוון שהיא מיועדת לממן שנת שבתון של המורה, במקום פדיון בכסף, אך גם אותה ניתן לפדות לאחר 6 שנים אם בחר זאת העובד.
בקרן השתלמות למורים הפרשת המעסיק היא גבוה יותר מקרן השתלמות רגילה , 8.4%  מדי חודש במקום 7.5% בקרן רגילה, אך אם בחר העובד למשוך את הקרן לאחר 6 שנים ו/או לנייד את הכספים תנוכה ממנו ההפקדה העודפת של המעסיק כך שזהו סוג של “קנס” אותו יש לקחת בחשבון.

מורים שפרשו או עזבו את המערכת ומחזיקים בקרן השתלמות למורים יכולים לנייד את הכספים ו/או למשוך במידה והקרן נזילה ללא פגיעה .

מה המקסימום והמינימום להפקיד לקרן השתלמות ומה שיעור ההפקדה? 

כיוון שמדובר בהטבת מס , קיימת תקרת הפקדה שנתית ממנה ניתן ליהנות בהפקדה לקרן השתלמות.

עצמאי יכול להפקיד עד תקרה של 18,600 ש”ח לשנה , הדבר יוכר לו כהוצאה ובמשיכה יהיה פטור ממס רווחי הון, הפקדה מעבר לתקרה תהיה חייבת במס רווחי הון במשיכה וכמובן לא תוכר כהוצאה במועד ההפקדה.
גם לגבי שכיר תקרת ההפקדה במידה ומדובר באחוזי הפקדה מקסימליים (7.5% מעסיק ו 2.5% עובד) עומדת על שכר של 15,700 ש”ח , הפקדה על שכר גבוה מכך תחייב את העובד בזקיפת מס במועד ההפקדה.

כשמדובר בשכיר אחוזי ההפקדה יכולים להשתנות בהתאם להסכם עם המעסיק אך תמיד תהיה הפקדה מקבילה מצד העובד.

היחס בין הפקדת עובד למעביד נעה בין 1:1 (עובד -מעסיק) במינימום   ל -3:1  (עובד-מעסיק) במקסימום.

הטבת מס בקרן השתלמות . 

קרן השתלמות מעניקה הטבת מס גם במועד ההפקדה כאשר מדובר בעצמאי, וגם במשיכה כאשר קיים פטור ממס רווחי הון בין אם כשכיר או כעצמאי.

תקרת ההפקדה של עצמאי המעניקה לו הטבות מס היא 7% מהכנסה חייבת עד תקרה של 263,000 ש”ח בשנה  , אך יש להדגיש כי על ה 2.5% הראשונים אין הטבה כך יוצא שההטבה האפקטיבית היא על 4.5% מהתקרה הנ”ל כלומר כ 11,800 ש”ח בשנה.

משיכה מקרן השתלמות נזילה ומשיכה לפני הזמן.

משיכת כספים מקרן השתלמות בפטור ממס היא אפשרית רק לאחר 6 שנים ממועד פתיחת הקרן, כל משיכה לפני מועד זה תחייב במס גבוה מאוד.

מי שזקוק לכספים מקרן ההשתלמות יוכל לקבל הלוואה בתנאים אטרקטיביים מאוד מהחברה המנהלת את קרן ההשתלמות (עד 75% מכספים נזילים ועד 50% מכספים שאינם נזילים)- הריביות על ההלוואות משתנות מגוף לגוף ותלויות ביכולת ההחזר של הלווה אך בדר”כ נעות סביב ריבית פריים שזוהי ריבית נמוכה מאוד.

משיכה מקרן השתלמות בעקבות משבר הקורונה.

בעקבות משבר הקורונה הוחלה הוראת שעה במסגרתה מי שהוכיח כי נפגעה הכנסתו ו/או פוטר או יצא לחל”ת, יוכל למשוך מקרן שאינה נזילה עד 7,500 ש”ח לחודש בפטור ממס אך לא יותר מ 45,000 ש”ח במצטבר , הוראת השעה מסתיימת ב 9.2.2021 .

איך אפשר לדעת כמה נצבר בקרן השתלמות?

בדו”ח השנתי והרבעוני אשר נשלחים מהגוף המנהל ניתן לראות מהן התשואות שהשיגה קרן ההשתלמות , מהם דמי הניהול שנגבו ומהו מסלול ההשקעה.

אם אינך יודע היכן מנוהלת קרן ההשתלמות שלך או אינך מקבל דו”חות , ניתן לאתר את קרן ההשתלמות בדומה לשאר התוכניות הפנסיוניות באמצעות המסלקה הפנסיונית של משרד האוצר, ע”י השארת פרטיך בתחתית העמוד תוכל לקבל מאתנו דו”ח מפורט עם המלצות מקצועיות בקשר לקרן ההשתלמות שלך.

ניוד קרן השתלמות .

תקנות  הניוד מאפשרות לכל חוסך להעביר את קרן ההשתלמות שלו מגוף לגוף , ככל שמדובר בשכיר על המעסיק להפקיד לגוף החדש שיורה לו העובד, לגבי עצמאי יכול לנייד לכל גוף שיבחר.

בניוד הכספים נשמר הוותק של הקרן לעניין מועד הנזילות שלה , הדבר היחיד שמשתנה הוא הגוף המנהל.
אנו ממליצים לך לקבל מאתנו הכוונה לאילו גופים מומלץ לנייד את קרן ההשתלמות שלך , המלצה המתבססת על ניסיון והיכרות מעמיקה עם מאפייני השוק והגופים הפועלים בו.

דמי ניהול בקרן השתלמות .

דמי ניהול הינו המושג השגור ביותר בפי כל מי שמשווה קרנות השתלמות או כל חסכון פנסיוני אחר כיוון שלדמי הניהול השפעה גדולה מאוד על החיסכון.
למרות חשיבותם של דמי הניהול שאין להמעיט בכך, מומלץ לבחון פרמטרים נוספים כגון: איכות הגוף המנהל וביצועיו לאורך השנים.

בדר”כ גופים אשר מציגים ביצועים נחותים , “גמישים” יותר בדמי הניהול לעומת גופים אשר מגייסים כספים בהם דמי הניהול קשיחים יותר, או ממליצים לקחת את כל הפרמטרים בחשבון כל פרמטר לפי משקלו ולקבל החלטה מושכלת, רצוי באמצעות איש מקצוע.
כוח מיקוח על דמי הניהול הוא גדול יותר ככל שהסכום הצבור גבוה יותר, בסכומים נמוכים ממילא אין יותר מדי משמעות לפערים בדמי הניהול .

דמי הניהול המקסימליים על פי חוק בקרן השתלמות עומדים על 2% , כמובן שנדיר לראות חוסכים אשר משלמים את דמי הניהול הנ”ל כאשר כיום גוברת המודעות, אך עדיין כדאי לבדוק מדי פעם ולהשוות ובמידת הצורך לבצע פעולה כמו ניוד או בקשה להטבה בעלויות.

תפריט
נגישות
Open chat
צריכים עזרה?
איך אפשר לעזור ?