ביטוח אבדן כושר עבודה

מהו אובדן כושר עבודה ?

ביטוח אובדן כושר עבודה מקצועי זו הדרך הטובה ביותר להבטחת מקור הכנסה חודשי, כתחליף למשכורת, במקרה שנפגעתם ממחלה או תאונה בצורה שאינה מאפשרת את המשך עבודתכם.

ניתן לרכוש את ביטוח אובדן כושר עבודה מקצועי בפרמיה קבועה או בפרמיה משתנה.

עריכת ביטוח אובדן כושר עבודה במסגרת הביטוח הפנסיוני או במסגרת פרטית, תבטיח שקט נפשי בכל הקשור להכנסה החודשית של המבוטח ושל משפחתו במקרה של תאונה או מחלה קשה.

כיצד מוגדר אובדן כושר עבודה ?

אובדן כושר עבודה מלא מוגדר כמצב בו נשלל מהעובד לפחות 75% מהכושר לעבוד במקצוע בו עסק ערב קרות המקרה או בכל עיסוק סביר אחר המתאים להשכלתו. ניתן תמורת תוספת פרמיה לרכוש הרחבה של ההגדרה העיסוקית בעיסוקים המוגדרים צווארון לבן.

תשלום הפיצוי החודשי יבוצע בתום 3 או 6 חודשי המתנה כל עוד המבוטח נמצא במצב של אובדן כושר עבודה או עד תום תקופת הכיסוי שנבחרה בעת ההצטרפות (גיל 67-60).

  • הפוליסה תשוחרר מתשלום פרמיות במקרה של אובדן כושר עבודה.
  • קבלת השלמת הכנסה, באופן יחסי לפגיעה בהשתכרות, במקרה שהמבוטח נמצא באי כושר, אך עובד בעבודה אחרת באופן חלקי או מלא.
  • פיצוי ישולם במקרה של אובדן כושר עבודה  חלקי עד תום תקופת היות המבוטח באובדן כושר או עד תום תקופת הביטוח, המוקדם מביניהם במידה והלקוח רכש הרחבה.

הרחבות אפשריות במסגרת הפוליסה:

  • ביטול חריג תאונות עבודה – המבטחת תשלם פיצוי חודשי גם כאשר קיימת זכאות לפיצוי על פי חוק הביטוח הלאומי.
  • סף  פיצוי (פרנצ’יזה) – תשלום פיצוי חודשי בגין החודשיים הראשונים של תקופת ההמתנה לאחר תום תקופת ההמתנה.
  • הרחבה לנכות חלקית –  תשלום פיצוי חודשי גם במקרה בו אובדן כושר העבודה אינו מלא. ניתן לרכוש הרחבה בגין נכות חלקית מעל 25% בשיטות חישוב שונות לפיהן אחוז הפיצוי יחושב ביחס לשיעור הנכות.
  • הרחבה עיסוקית –  בחינת המקרה של אובדן כושר עבודה מקצועי תהיה בהתאם לעיסוקו של המבוטח: ביטוח אובדן כושר עבודה מקצועי לעיסוקים כגון “צווארון לבן”- העיסוק לצורך קביעת הזכאות מוגדר לפי זה שהיה ערב קרות האירוע ותקופת התשלום תהיה כל עוד המבוטח באובדן כושר עבודה. לעיסוקים מסוג “צווארון כחול” לא ניתן לרכוש הרחבה עיסוקית.

הוצאה מוכרת

רכישת ביטוח לאובדן כושר עבודה מקצועי הינה הוצאה מוכרת לצרכי מס עד תקרה מסוימת שנקבעה בחוק.

כדאי להדגיש כי מדובר בביטוח חשוב במיוחד בעיקר לעצמאים אשר לא זכאים לימי מחלה מהמעסיק ולכן חייבים לדאוג לפיצוי במקרה כזה.

לגבי מעבידים, הפרשות המעביד לביטוח אובדן כושר עבודה מקצועי בביטוח מנהלים בעבור עובד שכיר, מוכרות כהוצאה בידו עד לתקרה שנקבעה בתקנות.

תפריט
נגישות
Open chat
צריכים עזרה?
איך אפשר לעזור ?